Siostry duchaczki

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia jest żeńską gałęzią szpitalniczego Zakonu Ducha Świętego, ufundowanego w II poł. XII w. we Francji. Założyciel Zakonu, bł. Gwidon z Montpellier, głęboko przejęty duchem Ewangelii, pragnął przez nowo założony Zakon realizować ideał ewangelicznego miłosierdzia, świadcząc posługę najbardziej potrzebującym: ubogim, chorym, samotnym matkom, porzuconym dzieciom. Papież Innocenty III w 1198 r. zatwierdził Zakon, który wkrótce rozprzestrzenił się na terenach niemalże całej Europy. Do Polski pierwsze siostry, zwane popularnie duchaczkami, przybyły w 1220 r. Siostry całe swe życie poświęcają Bogu przez śluby zakonne; realizują ideał Założyciela, prowadząc dzieła apostolsko-dobroczynne: przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, posługując w szpitalach, domach opieki, w Domach Samotnej Matki, a także jako katechetki. Swą działalność rozwijają aktualnie w kilku krajach europejskich: w Polsce, we Włoszech, we Francji, Hiszpanii, na Ukrainie, a także na misjach w Afryce. Zgromadzenie czci szczególnie Ducha Przenajświętszego. Maryja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego jest dla sióstr wzorem uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym i w wypełnianiu posłannictwa. Świadcząc bliźnim w czynach miłosierdzia miłość Bożą, siostry starają się w każdym cierpiącym człowieku dostrzegać Najświętsze Oblicze Umęczonego Zbawiciela.

Strona domowa: https://kanoniczki.pl/

Jabber/GTalk: https://plus.google.com/115255762157421084820/posts


Wpisy Siostry duchaczki