Siostry duchaczki

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia jest żeńską gałęzią szpitalniczego Zakonu Ducha Świętego, ufundowanego w II poł. XII w. we Francji. Założyciel Zakonu, bł. Gwidon z Montpellier, głęboko przejęty duchem Ewangelii, pragnął przez nowo założony Zakon realizować ideał ewangelicznego miłosierdzia, świadcząc posługę najbardziej potrzebującym: ubogim, chorym, samotnym matkom, porzuconym dzieciom. Papież Innocenty III w 1198 r. zatwierdził Zakon, który wkrótce rozprzestrzenił się na terenach niemalże całej Europy. Do Polski pierwsze siostry, zwane popularnie duchaczkami, przybyły w 1220 r. Siostry całe swe życie poświęcają Bogu przez śluby zakonne; realizują ideał Założyciela, prowadząc dzieła apostolsko-dobroczynne: przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, posługując w szpitalach, domach opieki, w Domach Samotnej Matki, a także jako katechetki. Swą działalność rozwijają aktualnie w kilku krajach europejskich: w Polsce, we Włoszech, we Francji, Hiszpanii, na Ukrainie, a także na misjach w Afryce. Zgromadzenie czci szczególnie Ducha Przenajświętszego. Maryja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego jest dla sióstr wzorem uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym i w wypełnianiu posłannictwa. Świadcząc bliźnim w czynach miłosierdzia miłość Bożą, siostry starają się w każdym cierpiącym człowieku dostrzegać Najświętsze Oblicze Umęczonego Zbawiciela.

Strona domowa: https://kanoniczki.pl/

Jabber/GTalk: https://plus.google.com/115255762157421084820/posts


Wpisy Siostry duchaczki

Nowenna dzień 9

To Duch Święty daje moc słowa… daje moc by głosić Jezusa, by głosić miłość Boga!

Tak jak napełnił Apostołów, by szli głosić, tak dziś napełnia każdego chrześcijanina! 

Czy jesteś gotowy, by iść i głosić? Czy pozwolisz porwać się Duchowi Świętemu?

Zaufaj Mu… Własną mocą nie dasz rady, ale Jego mocą tak!

s. Pia CSS

Nowenna dzień 8

Podczas sakramentu bierzmowania otrzymaliśmy pełnię darów Ducha Świętego! Czy pamiętasz o tym?

On codziennie obdarza nas też tymi darami, które potrzebujemy na dany moment… warto o tym pamiętać!

s. Pia CSS

Nowenna dzień 7

Właściwie każdego dnia czujemy własną słabość, bezsilność, niemoc…

Czujemy, że pewna zadania nas przerastają! Boimy się, że nie damy rady!

A przecież to Duch Święty jest mocą!

Prośmy Go o moc… Prośmy, by nam pomógł w tym co po ludzku wydaje się zbyt trudne! Z Nim wszystko jest możliwe!

s. Pia CSS

Nowenna dzień 6

Czy jesteś świadomy, że to właśnie Duch Święty jest tym, który prowadzi nas do świętości… który nas uświęca! On wie najlepiej jakimi drogami prowadzić każdego człowieka! Jeśli naprawdę pragniesz świętości… pragniesz Nieba…. to proś Ducha Świętego by prowadził Cię po tej drodze miłości i świętości!

s. Pia CSS

Nowenna dzień 5

Ile razy nie wiemy co zrobić, nie wiemy co powiedzieć, nie wiemy… Ile mamy doświadczeń, że po modlitwie do Ducha Świętego przychodzi światło… przychodzi myśl… rozwiązanie…

Jeśli jeszcze nie masz tego doświadczenia… jeśli potrzebujesz Światła… to proś o nie Ducha Świętego!

Nie zapominaj o tym, że to On oświeca nasze myśli!

s. Pia CSS

Nowenna dzień 4

Ile razy ogarnia nas smutek? Ile razy pozwalamy sobie na to, aby nas ogarnął?

Smutek przychodzi sam, albo jest spowodowany jakimiś sytuacjami, wydarzeniami.

Czy pomimo tego wszystkiego, nasze serca pozostają otwarte na Ducha Świętego, który pragnie nas pocieszyć? To On pomaga nam przejść przez to co trudne, smutne… daje w sercu pocieszenie, które jest silniejsze od smutku.

Jeśli dziś przeżywasz jakiś smutek, trudność… to proś by Duch Pocieszyciel wlał w Twoje serce Jego pocieszenie!

s. Pia CSS

Nowenna dzień 3

Duch Święty jest tym, który oczyszcza… wypala… Czasami to boli, innym razem przychodzi łagodnie.

A jak wygląda Twoje serce? Czy pozwolisz, by Duch Święty je oczyścił? Czy potrafisz o to prosić?

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu i oczyść moje serce… obmyj to co potrzebuje obmycia… wypal to co potrzebuje wypalenia!

Ile w naszych sercach takich miejsca, gdzie aż ciemno… pozwólmy, by Duch Święty je oczyścił!

s. Pia CSS

Nowenna dzień 2

Potrzeba ciszy, by usłyszeć Boży głos… by usłyszeć Boży szept… potrzeba Ducha Świętego, aby pomógł nam się wyciszyć! Czy prosisz Go, by przyszedł do Ciebie z ciszą… by przyszedł do Ciebie, abyś mógł się bardziej otworzyć?

Przyjdź Duchu ciszy… przyjdź Duchu, który mnie otwierasz… i otwórz mnie!

s. Pia CSS