Myśl dla ducha

Okazuj serce bez okazji…

A gdzie jest skarb Twój? Okazuj serce bez okazji… potrafisz jeszcze?

Serce… co kryje się pod tym słowem? Co dla Ciebie oznacza to słowo?

„To najważniejsze – okaż komuś swoje serce dziś”

Świadectwo powołania!

Nowy 2017 Rok

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad tobą, niech cię obdarzy Swą łaską.

Niech zwróci ku tobie oblicze Swoje i niech cię obdarzy pokojem”

(Lb 6,24-26)

Niech łaska Boża strzeże Was i prowadzi w rozpoczynającym się Nowym Roku,

aby wszystko co w Swojej miłości i hojności przygotował Pan,

wykonało się w pełni i służyło dobru innych.

Błogosławionego Nowego Roku!

Zapisz

Są takie święta…

Niech ta piękna pieśń dotknie Waszych serc!

Warto przemyśleć każde słowo… Bóg chce poczuć jak umiemy kochać!

Otwórz więc swoje serce…