Archiwum dla Styczeń, 2012

Prowadzona przez Ducha, cz.7

Do klasztoru przywiózł mnie mój brat. Zadziwiła mnie gościnność sióstr i wielki szacunek do kapłana.

Po wspólnej kolacji pojechał dalej, a ja zostałam z siostrami. Był to czas rekreacji. Po przywitaniu się z postulantkami, zostałam zaprowadzona do celi. Byłam bardzo szczęśliwa, nie pamiętam bym wcześniej przeżywała aż tak wielką radość. Gdy zostałam sama, zaczęłam skakać ze szczęścia, do momentu, gdy uświadomiłam sobie, że w sali piętro niżej są postulantki na rekreacji.

Czułam, że to jest mój dom, moje miejsce, choć nowe to jednak bliskie memu sercu.
st

Poszli za Nim

3 Niedziela zwykła B
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Mk 1,14-20

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • “Bliskie jest Królestwo Boże…” – to znaczy, że Jezus jest wśród nas, konkretnie w twoim życiu, pośrodku twoich spraw… . Proś Jezusa, aby pomógł ci odkryć “ślady” Jego obecności przy tobie i Jego działania w twoim życiu w ostanich tygodniach
  • “Poszli za Nim” – zostawić wszystko i pójść za kimś można tylko wtedy, gdy ktoś nas sobą zachwyci… Proś Jezusa, aby rozmiłował twoje serce w Nim…

Chodź i zobacz

2 Niedziela zwykła B
 Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
 Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
 Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

 A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

J 1,35-42

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • „Chodźcie, a zobaczycie” – usłysz w te słowa  jako zaproszenie Pana skierowane do ciebie, aby głębiej “pójść” za Nim … Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak możesz “pójść za Nim” w nadchodzącym tygodniu
  •  „Znaleźliśmy Mesjasza” – proś Jezusa, aby pozwolił ci Siebie znaleźć i doświadczyć głebokiej więzi z Nim 

U międzybrodzkich Duchaczek

To spotkanie miało miejsce w domu sióstr Kanoniczek w Międzybrodziu Bialskim w sobotę 7 stycznia. Pozdrawiamy dziewczęta, które odpowiedziały na nasze zaproszenie i zaparszamy na następne spotkania .

Duchaczki z Międzybrodzia oraz s. Talita i s. Maria  żaba 

  

więcej o nas na www.kanoniczki.pl

Prowadzona przez Ducha, cz.6

Powróciłam do domu z pragnieniem wstąpienia. Umówiłam się, że przyjadę we wrzesniu, po wakacjach. Zaplanowaną miałam pielgrzymkę do Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Był to dla mnie czas modlitwy, w której nieustannie powierzałam Bogu dokonany wybór. Po pielgrzymce byłam już pewna, wstępuję do duchaczek.
Nie od razu powiedziałam o tym Rodzicom. Najpierw rozmawiałam z Bratem, kapłanem. Podkreślał bardzo posłuszeństwo, które nieraz nie będzie łatwe, zrozumiałe. Jeśli wybieram tę drogę, to będzie mi trzeba zrezygnować z siebie, swoich planów, pragnień. To mnie jednak nie zniechęciło.
st

Anielskie Postulantki:)

Nie widomo jak to się stało, ale w czasie świąt duchackie Postulantki zamieniły się w Anioły  myśli !

  

  

Jesteś umiłowanym skarbem!

Niedziela Chrztu Pańskiego
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Mk 1,6b-11

Sugestia do Modlitwy Słowem Bożym: Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga… Skarbem Jego Serca… Kimś, o kim On nieustannie myśli i za kim tęskni…. Nawet jeśli Ty o tym nie myślisz i żyjesz daleko od Niego, w Jego miłości do ciebie nic się nie zmienia… Nawet jeśli z różnych powodów “odczuwasz” inaczej, to jest to słowo prawdy, które dziś kieruje do ciebie Bóg. Na dzisiejszej modlitwie całym sercem – radosnym lub zbolałym – usiłuj wsłuchać się w ten głos…