Archiwum dla Kwiecień, 2012

“Od lęku do wolności”

 Wszystkim Uczestniczkom rekolekcji “Od lęku do wolności” czyli jak pokonać swojego Goliata strachu Aaa, które odbyły się w Krakowie w dniach 20 – 22.04.2012 dedykujemy “kompatybilną” refleksję ks. Jana Twardowskiego: 

„Pokój wam” – powiedział Jezus do apostołów, którzy ze strachupozamykali się w wieczerniku.

„Pokój wam” – to znaczy: nie jesteście sami, nie lękajcie się,jesteście powołani. Nieważne, że mogą przyjść trudności, cierpienie, śmierćmęczeńska. Czuwa nad wami Duch Boży – moc Boża. Wszystko obróci się ku dobremu.Pokój – to obudzenie świadomości, że jesteśmy w potężnych rękach Boga. Jakbardzo nam potrzeba takiego pokoju, kiedy tyle ogarnia nas lęków.

Pozdrawimy Wszystkie Maturzystki – także te z zimowych rekolekcji i życzymy odwagi i światła Ducha Śwętego na czas  matury. Towarzyszymy  Wam naszą modlitwą.

s.Halina i s. Maria  z EKIPĄ hehehe 

Dlaczego cierpienie?

“Najbardziej adekwatną odpowiedzią Boga na ludzkie pytania o sens cierpienia jest męka i krzyż Jezusa, Syna Bożego. Bóg zamiast usunąć je z ziemi, sam w nie wszedł (…) Bóg nie przyszedł, aby wyjaśnić cierpienie, przyszedł aby napełnić je swoją obecnością”.

Z książki – S. Biel SI “Życie duchowe bez trików i skrótów “

Niech Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Bóg dotknie w Waszych sercach tego, co najbardziej potrzebuje zmartwychwstania!