Archiwum dla Czerwiec, 2012

Spotkanie z Jezusem, Żyjącym, Obecnym i Kochającym

Eucharystia 3

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tamwspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przezołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i darswój ofiaruj!

 

Bóg kocha każdego człowieka, nikogo nie przekreśla. Totrudne wyzwanie dla nas, chrześcijan. Aby pomimo krzywd, patrzeć na człowiekaoczami Boga. Bóg wie, że zło to skutek grzechu, działania szatana… Jeślijesteśmy krzywdzeni przez człowieka, jak wielkiego miłosierdzia on potrzebuje,jak wielkiej naszej pomocy, by na powrót stał się piękny. On potrzebuje naszejpomocy, jest chory, chory  na duszy. Trzebanam przedzierać się przez rodzące się zranienia, żale, rodzącą się w nasagresję. Nie jest to łatwe, prościej byłoby się odwrócić, postąpić tak jak naspotraktowano. Ale wówczas na nic nasz dar ofiarowany Bogu, gdyż i nasze sercenie jest zdrowe…

Spotkanie z Jezusem, Żyjącym, Obecnym i Kochającym

Eucharystia 2.

Hostia Święta
Ciało Pana
Kruche i delikatne
Żywe
Pan mój i Zbawca
Karmi duszę
Leczy rany
Umacnia do walki ze złem
Napełnia łaską

Obym Cię Jezu przyjmowała z wielką miłością i czcią.

Spotkanie z Jezusem, Żyjącym, Obecnym i Kochającym

Eucharystia 1.
Patrzę na Ołtarz. Do tego Stołu codziennie zaprasza mnie Jezus. Zdaje się, że to ja przychodzę, a jednak gdybym nie była zaproszona przez Pana, gdybym nie miała szaty godowej, nie mogłabym zasiąść razem z Nim i spożywać Jego, Ciała i Krwi.
Święty Stół, Niemy Świadek Cudu Eucharystycznego. Całowany przez kapłana, gdyż na Nim złożony jest w ofierze Pan – Bóg i Zbawca.