W drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim nasze Zgromadzenie przeżywa święto Oblicza Pańskiego. To „dzień dobrych uczynków”.

„Niedziela dobrych uczynków” to dzień, w którym adorując Umęczone Oblicze Chrystusa, czynimy gesty miłosierdzia względem sióstr i tych, których tego dnia Pan postawi na naszej drodze. Miłosierdzie to czyny, słowa, modlitwa… Zachęcamy wszystkich, aby dzisiejszej niedzieli uczynić gest miłosierdzia względem innych.