5 NIEDZIELA A

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 13-16).

Sugestie do modlitwy:

  • wy jesteście światłem świata – można błyszczeć,  jaśnieć, świecić na różne sposoby… my mamy świecić nie swoim światłem, nie światłem świata, ale Jezusowym światłem. Najpierw jednak trzeba być nim samemu przenikniętym i zawładniętym przez nie „od środka. Jak często sięgasz po Pismo św. na modlitwie?… Proś Jezusa, aby Jego Słowo coraz bardziej przenikało do Twojego wnętrza i tak je przemieniało, abyś naprawdę mógł świecić Jego światłem

 

  • niech świeci wasze światło przed ludźmi… – ale jak?  precyzyjną odpowiedź daje  Słowo z pierwszego czytania: Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach … (Iz 58,7 – 10) Proś Jezusa, aby „twoje światło” przybierało konkretny kształt miłości i miłosierdzia…

s. Maria CSS