W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego życzymy,

by Wasze serca były pełne Jego darów i owoców.

Niech On Was prowadzi, uświęca, oczyszcza, napełnia i pociesza!

Pozwólcie Mu działać w swoim życiu!