Radość i pokój w Duchu Świętym!

Mam na imię s.Antonina i pozdrawiam wszystkich Gości naszego bloga  brawo.

Od dziś chcę spotykać się z Wami na naszym blogu Veni. Chętnie będę odpowiadać na pytania  o życiu zakonnym i naszym Zgromadzeniu ale też na wszystkie  Wasze wątpliwości .Czekam na Was . s.Antonina hahaha 

Dla osłabionych w wierze

Jeśli wydaje Ci się, że Twoja wiara jest mniejsza niż ziarno gorczycy, jeśli czujesz, że już dawno wyschło w Tobie  źródło miłości i zgasło światło nadziei – wiedz, że jest KTOŚ, KTO kroczy przy Tobie i chce przywrócić sens Twojemu życiu. Jeśli chcesz doświadczyć Jego Obecności, przyjedź na rekolekcje
” NA DRODZE Z JERYCHA”
,
organizowane dla dziewcząt w naszym krakowskim domu przy ul. Szpitalna 10, w dniach 26 – 28 października 2012r. Szczegóły znajdziesz na www.kanoniczki.pl!
Z radością czekamy na Ciebie!

Różaniec

“Zachęcam do odmawiania różańca,

osobiście, w rodzinie i we wspólnotach,

zasiadając w szkole Maryi,

która prowadzi nas do Chrystusa,

żywego centrum naszej wiary.”

Benedykt XVI, Anioł Pański 7.10.2012

Rzepedzkie wspomnienia

Witamy mile i serdecznie na naszym blogu Uczestników ONŻ II stopnia, z którymi dane nam było przeżywać piękne  rekolekcje na pierwszym turnusie w Rzepedzi brawo !!! Mamy nadzieję, że już odespaliście Paschę, Agape i wszystkie nocne modły i czuwania  ziew a po ukaszeniach złośliwych owadów nie ma już śladu. A może nawet już zbieracie pierwsze owoce rekolekcji? Zachęcamy do podzielenia się nimi w tym miejscu a także do pozostawienia tu jakiegoś oazowego wspomnienia – jeśli takowe ostało się gdzieś w głębi czyjejś duszy  cmok 

Nosimy Was w naszych sercach, pamięci i przede wszystkim w modlitwie. s. Maria i s. Pia

P.S. Pozdrawiają Was  wyjątkowo ciepło i serdecznie Babcia Gienia  ważniak  i Dziadek Alfons  luzak

     

Spotkanie z Jezusem, Żyjącym, Obecnym i Kochającym

Eucharystia 3

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tamwspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przezołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i darswój ofiaruj!

 

Bóg kocha każdego człowieka, nikogo nie przekreśla. Totrudne wyzwanie dla nas, chrześcijan. Aby pomimo krzywd, patrzeć na człowiekaoczami Boga. Bóg wie, że zło to skutek grzechu, działania szatana… Jeślijesteśmy krzywdzeni przez człowieka, jak wielkiego miłosierdzia on potrzebuje,jak wielkiej naszej pomocy, by na powrót stał się piękny. On potrzebuje naszejpomocy, jest chory, chory  na duszy. Trzebanam przedzierać się przez rodzące się zranienia, żale, rodzącą się w nasagresję. Nie jest to łatwe, prościej byłoby się odwrócić, postąpić tak jak naspotraktowano. Ale wówczas na nic nasz dar ofiarowany Bogu, gdyż i nasze sercenie jest zdrowe…

Spotkanie z Jezusem, Żyjącym, Obecnym i Kochającym

Eucharystia 2.

Hostia Święta
Ciało Pana
Kruche i delikatne
Żywe
Pan mój i Zbawca
Karmi duszę
Leczy rany
Umacnia do walki ze złem
Napełnia łaską

Obym Cię Jezu przyjmowała z wielką miłością i czcią.

Spotkanie z Jezusem, Żyjącym, Obecnym i Kochającym

Eucharystia 1.
Patrzę na Ołtarz. Do tego Stołu codziennie zaprasza mnie Jezus. Zdaje się, że to ja przychodzę, a jednak gdybym nie była zaproszona przez Pana, gdybym nie miała szaty godowej, nie mogłabym zasiąść razem z Nim i spożywać Jego, Ciała i Krwi.
Święty Stół, Niemy Świadek Cudu Eucharystycznego. Całowany przez kapłana, gdyż na Nim złożony jest w ofierze Pan – Bóg i Zbawca.

Weźmijcie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

J 20,19–23 

Sugestia do Modlitwy Słowem Bożym:

  • “Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte” – Proś Jezusa, aby pokazał ci te miejsca twojego serca, które są “zamknięte” dla Pana i Jego Dobrej  Nowiny a także dla ludzi. Zapraszaj dziś Ducha Świętego szczególnie i proś, aby otworzył w tobie wszystkie zamknięte drzwi i blokady przed Bogiem i ludźmi
  • “Pokój Wam” – pokój to jeden z owoców działania Ducha Świętego. Zapraszaj Ducha Pocieszyciela do tych miejsc twojego serca, które są najbardziej niespokojne i proś o dar Jego pokoju

Spotkanie z Jezusem, Żyjącym, Obecnym i Kochającym

Sakramenty  towarzyszą nam zwykle od pierwszych lat naszego życia, z zewnątrz to obrzędy i łatwo poprzestać na tym.

Jednak coraz bardziej odkrywam jak bardzo są one cenne;przede wszystkim dla mnie to spotkanie z miłującym mnie do szaleństwa  Bogiem, przychodzącym zawsze, by obdarować mnie Sobą, miłością, łaską, tym czym aktualnie potrzebuję, by żyć bardziej na chwałę Bożą, to „miejsce” zjednoczenia serc. Eucharystia i spowiedź św., te dwa sakramenty są teraz obecne w moim życiu.  

By spotkać Zmartwychwstałego Pana potrzeba nam wiary,wyciszenia  i wsłuchania się w głos Ducha,potrzeba nam otwarcia serca i odwagi, by przyjąć nieraz trudne słowo, słowo Prawdy.


Duchu Święty pomóż spotykać się z Jezusem, twarzą w Twarz.

Kontemplacja

“Kontemplacja
to trwanie przed Jezusem
podobnie jak płótno trwa przed artystą,
który maluje na nim obraz.”

Jean Ladame

“Od lęku do wolności”

 Wszystkim Uczestniczkom rekolekcji “Od lęku do wolności” czyli jak pokonać swojego Goliata strachu Aaa, które odbyły się w Krakowie w dniach 20 – 22.04.2012 dedykujemy “kompatybilną” refleksję ks. Jana Twardowskiego: 

„Pokój wam” – powiedział Jezus do apostołów, którzy ze strachupozamykali się w wieczerniku.

„Pokój wam” – to znaczy: nie jesteście sami, nie lękajcie się,jesteście powołani. Nieważne, że mogą przyjść trudności, cierpienie, śmierćmęczeńska. Czuwa nad wami Duch Boży – moc Boża. Wszystko obróci się ku dobremu.Pokój – to obudzenie świadomości, że jesteśmy w potężnych rękach Boga. Jakbardzo nam potrzeba takiego pokoju, kiedy tyle ogarnia nas lęków.

Pozdrawimy Wszystkie Maturzystki – także te z zimowych rekolekcji i życzymy odwagi i światła Ducha Śwętego na czas  matury. Towarzyszymy  Wam naszą modlitwą.

s.Halina i s. Maria  z EKIPĄ hehehe 

Dlaczego cierpienie?

“Najbardziej adekwatną odpowiedzią Boga na ludzkie pytania o sens cierpienia jest męka i krzyż Jezusa, Syna Bożego. Bóg zamiast usunąć je z ziemi, sam w nie wszedł (…) Bóg nie przyszedł, aby wyjaśnić cierpienie, przyszedł aby napełnić je swoją obecnością”.

Z książki – S. Biel SI “Życie duchowe bez trików i skrótów “

Niech Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Bóg dotknie w Waszych sercach tego, co najbardziej potrzebuje zmartwychwstania!

Mądry Ogrodnik

V Niedziela Wielkiego Postu B

… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę . Ojcze, wsław Twoje imię!”. Wtem rozległ się głos z nieba: “Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: “Zagrzmiało!” Inni mówili: “Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: “Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony , przyciągnę wszystkich do siebie”.To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.J 12,20-33

Sugestia do modlitwy Słowem Bożym:

Krzyż

“Z krzyżem, Jezu, idziesz na Golgotę,
abyś na nim skonał dla mnie.
Za miłość i poświęcenie rozdarto włócznią Serce,
a Tyś jeszcze wołał: “Pragnę!”
Jezu, Tyś nawet wtedy kochał
i pragnął naszych serc i dusz.
O Chryste, daj mi cierpieć i kochać.”
Matka Redempta Śledzińska

Świątynia czy targowisko?

III Niedzela Wielkiego Postu B
 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”…
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

 Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. J 2,13-25

Sugestia do modlitwy Słowem Bożym:

  • “Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska…” – twoje serce jest świątynią Pana… Pozostań sam na sam z Jezusem w tej światyni i porozmawiaj z Nim o tym, co Go cieszy w twoim wnętrzu, a co trzeba uporządkować, a może nawet wyrzucić…

Godzina Miłości

“Nie opuszczaj momentu przez bieg życia twego
bez rozmyślania Męki Zbawiciela Swego.
Bo gdy o Męce Pańskiej myśl będzie codzienna,
czeka cię za to w niebie zapłata zbawienna.”

Godzina 15.00… Wielki Post… W Kościele kolor fioletowy…
Krzyż…teraz ważny, ale czy na pewno?

Co ja codziennie robię o godzinie,
kiedy mój Pan, mój Przyjaciel umiera?
– może oglądam TV, albo serfuje po necie
– może plotkuję, obgaduję,
– a może słucham muzyki, radia
– może spacer ze znajomymi
– może zanurzam się w swoich marzeniach
– może sprzątam, pracuję, uczę się i nie mam czasu
– a może zamiast przyjść do Niego to przez grzech jeszcze bardziej odchodzę

Co jeszcze znajdę, aby uciec…

W sercu wołam tak głośno: Nie ma Cię Panie! Gdzie jesteś? Ta rana… To boli…

Pytam gdzie jesteś, a sama Cię tym wszystkim zagłuszam.Wołasz mnie…

Krzyż – Twoja Miłość, wołasz mnie…

 

Spójrz na KRZYŻ! Spójrz, nie bój się…
Jesteś Panie…Czekasz… Przyjdę…

„Któryś za nas cierpiał rany…”

Myśl dla ducha

“Dopiero wtedy, gdy zwątpisz w siebie
i pozbędziesz się wszelkich złudzeń,

staniesz się zdolny do prawdziwej modlitwy,
która polega na przyjęciu Boga
jako jedynego Światła i Życia.”

ks. Franciszek Blachnicki

Post i radość

“Wielki Post wywołuje u niektórych skojarzenie smutne, przygnębiajce, budzi niechęć a czasem i odrazę. A tymczasem u podstaw Wielkiego Postu leży radośc! Radość paschalna – trudna, ale nadająca sens życiu. Cały Kościół w tym czasie się odnawia! To jest walka duchowa, która już zwieńczona jest zwycięstwem! A któż by nie chciał zwyciężać?

W Środę Popielcową słyszymy wezwanie Chrystusa do dobrych uczynków. I na tym polega post, a wszystko to, co jest umartwieniem, co jest przykre – to tylko sposób, w jaki walczymy o dobro w sobie i wokół nas. A dobro i dobroć to Bóg. Dobroć to miłość, a Bóg jest miłością! I właśnie ten klimat miłości wienien nam towarzyszyć w sposób szczególny  przez cały Wielki Post, abyśmy dobrze zrozumieli i przeżyli Paschę.”

 Na początku Wielkiego Postu dzielę się z Wami myślami Ks. Bronisława Mokrzyckiego SI.

Weź swoje łoże…

VII Niedziela B

„Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2, 1-12).

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • Podziękuj Jezusowi za przyjaciół, którzy w różny sposób “przyprowadzają” cię do Niego
  • Zaproś Jezusa do tych miejsc w twoim sercu i działaniu, w których najbardziej jesteś “sparaliżowany” – przez lęk, wycofanie się, niskie poczucie wartości, może grzech… Otwórz przed Jezusem swój “paraliż” i wsłuchaj się w Jego słowa skierowane do paralityka… czyli do ciebie…

Hej! Góralki – Bohaterki

Hej! Tym górolskim pozdrowieniem witomy Wos – Górolki i Łorawianki, BOHATERKI II serii rekolekcji dla Maturzystek!
Bohaterstwa w chodzeniu za Ponem Jezusem Wom winszujemy,
za syćko Wom dzinkujemy i ze cosik tu napisecie łoczekujemy.
A w noszym klosztorze tyz na Wos czekać bedziemy.

sm:) sp:) sh:) ss “nieopierzone”:)

PS. Mamy nadzieję, że dumne jesteście z naszego góralskiego akcentu!  oczko   To też owoc rekolekcji. Na zdjęcia z obu serii poczekajcie do następnego tygodnia  hehehe