Maturzystki górą!

Pozdrawiamy wszystkie cudowne MATURZYSTKI z różnych zakątków Polski, które odważyły się na rekolekcje dla maturzystek w naszym klasztorze na Szpitalnej w Krakowie. Przez trzy dni chodziły za Jezusem –  zadawały Mu pytanie: “Nauczycielu, co mam czynić”  i w ciszy, modlitwie, ze Słowem Bożym w ręku, bez komórek! słuchały Jego odpowiedzi.  Zachęcamy do podzielenia się, jak Pan Was prowadził w te dni. Niech Was prowadzi dalej!

s.Maria, s. Halina, s. Pia oraz Postulantki Gosia, Magda i Ola:)

PS. Fotki będą później.

Oczyszczenie


VI Niedziela Zwykła

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: ŤJeśli chcesz, możesz mnie oczyścićť. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: ŤChcę, bądź oczyszczony!ť. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: ŤUważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nichť. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego”
Mk 1, 40 – 45

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

 • Trąd to choroba, która skazuje na izolację, czy ty nie czujesz się wyobcowany ze wspólnoty, otoczenia.,,? Jeśli tak, to w jaki sposób starasz się zmienić tę sytuację, do kogo się udajesz po radę, czy klękasz przed Jezusem i prosisz “Panie jeśli chcesz…”
 • Może traktujesz niektórych jak trędowatych, nieczystych, może trzeba zmienić, oczyścić swoje patrzenie na bliźnich, tych odrzucanych , wyalienowanych i przygarnąć ich z miłością, ocalić,odnaleźć.

Prowadzona przez Ducha, cz.7

Do klasztoru przywiózł mnie mój brat. Zadziwiła mnie gościnność sióstr i wielki szacunek do kapłana.

Po wspólnej kolacji pojechał dalej, a ja zostałam z siostrami. Był to czas rekreacji. Po przywitaniu się z postulantkami, zostałam zaprowadzona do celi. Byłam bardzo szczęśliwa, nie pamiętam bym wcześniej przeżywała aż tak wielką radość. Gdy zostałam sama, zaczęłam skakać ze szczęścia, do momentu, gdy uświadomiłam sobie, że w sali piętro niżej są postulantki na rekreacji.

Czułam, że to jest mój dom, moje miejsce, choć nowe to jednak bliskie memu sercu.
st

Poszli za Nim

3 Niedziela zwykła B
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Mk 1,14-20

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

 • “Bliskie jest Królestwo Boże…” – to znaczy, że Jezus jest wśród nas, konkretnie w twoim życiu, pośrodku twoich spraw… . Proś Jezusa, aby pomógł ci odkryć “ślady” Jego obecności przy tobie i Jego działania w twoim życiu w ostanich tygodniach
 • “Poszli za Nim” – zostawić wszystko i pójść za kimś można tylko wtedy, gdy ktoś nas sobą zachwyci… Proś Jezusa, aby rozmiłował twoje serce w Nim…

Chodź i zobacz

2 Niedziela zwykła B
 Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
 Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
 Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

 A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

J 1,35-42

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

 • „Chodźcie, a zobaczycie” – usłysz w te słowa  jako zaproszenie Pana skierowane do ciebie, aby głębiej “pójść” za Nim … Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak możesz “pójść za Nim” w nadchodzącym tygodniu
 •  „Znaleźliśmy Mesjasza” – proś Jezusa, aby pozwolił ci Siebie znaleźć i doświadczyć głebokiej więzi z Nim 

U międzybrodzkich Duchaczek

To spotkanie miało miejsce w domu sióstr Kanoniczek w Międzybrodziu Bialskim w sobotę 7 stycznia. Pozdrawiamy dziewczęta, które odpowiedziały na nasze zaproszenie i zaparszamy na następne spotkania .

Duchaczki z Międzybrodzia oraz s. Talita i s. Maria  żaba 

  

więcej o nas na www.kanoniczki.pl

Prowadzona przez Ducha, cz.6

Powróciłam do domu z pragnieniem wstąpienia. Umówiłam się, że przyjadę we wrzesniu, po wakacjach. Zaplanowaną miałam pielgrzymkę do Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Był to dla mnie czas modlitwy, w której nieustannie powierzałam Bogu dokonany wybór. Po pielgrzymce byłam już pewna, wstępuję do duchaczek.
Nie od razu powiedziałam o tym Rodzicom. Najpierw rozmawiałam z Bratem, kapłanem. Podkreślał bardzo posłuszeństwo, które nieraz nie będzie łatwe, zrozumiałe. Jeśli wybieram tę drogę, to będzie mi trzeba zrezygnować z siebie, swoich planów, pragnień. To mnie jednak nie zniechęciło.
st

Anielskie Postulantki:)

Nie widomo jak to się stało, ale w czasie świąt duchackie Postulantki zamieniły się w Anioły  myśli !

  

  

Jesteś umiłowanym skarbem!

Niedziela Chrztu Pańskiego
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Mk 1,6b-11

Sugestia do Modlitwy Słowem Bożym: Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga… Skarbem Jego Serca… Kimś, o kim On nieustannie myśli i za kim tęskni…. Nawet jeśli Ty o tym nie myślisz i żyjesz daleko od Niego, w Jego miłości do ciebie nic się nie zmienia… Nawet jeśli z różnych powodów “odczuwasz” inaczej, to jest to słowo prawdy, które dziś kieruje do ciebie Bóg. Na dzisiejszej modlitwie całym sercem – radosnym lub zbolałym – usiłuj wsłuchać się w ten głos…

Zróbcie Mu miejsce!

“Kto spotkał w  życiu Boga, doświadcza w swoim sercu pokoju i radości, której żadna sytuacja nie jest w stanie usunąć… Prawdziwa radość to dar, który rodzi się ze spotkania z żywym Jezusem, ze zrobieniem MU miejsca w swoim życiu” ( Benedykt XVI)

  

Wszystkim GOŚCIOM naszego blogu życzymy spotkania z przychodzącym Jezusem i obdarowania taką radością i pokojem serca, które przetrwają wszystkie burze Nowego Roku. Niech Jego żywa Obecność w Eucharystii i Słowie Życia będzie Waszym domem i schronieniem:) 

Prowadzona przez Ducha, cz.5

Duch Święty jest szybszy niż światło.
Pierwsza na mój list odpowiedziała duchaczka. Zadzwoniła do mnie s. Irena i zaprosiła do Krakowa na skupienie dla dziewcząt. Pojechałam, nikomu nic nie wyjaśniając. Umówiłyśmy się na peronie. Gdy pociąg przyjechał, na ławce siedziała siostra zakonna, ale nie była zainteresowana wysiadającymi. Dla pewności zapytałam o jej imię. To nie ta. Nagle spostrzegłam siostrę podążającą z pośpiechem w moim kierunku. Rzeczywiście to była s. Irena. Byłam bardzo życzliwie przez nią przyjęta.
W czasie skupienia miałam okazję porozmawiać z siostrą, uczestniczyć w modlitwach sióstr. Był to dla mnie bardzo trudny czas, czas poszukiwania woli Boga. Ostatecznie podjęłam decyzję, by wstąpić do duchaczek.
st

Dla Boga wszystko jest możliwe

IV Niedziela Adwentu B – 

“W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, [błogosławiona jesteś między niewiastami]. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1, 26-38).

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

 • “Pan z Tobą…” – dziękuj Jezusowi, że chce być także “z tobą” i “dla ciebie” w każdej chwili i każdej sprawie twojego życia. Staje się Człowiekiem i odtąd nic, co ludzkie czyli twoje nie jest Mu obce…
 • Stań przed Panem z tym, co po ludzku jest “niemożliwe” w twoim życiu (wyjście ze zniewolenia, uzdrowienie trudnej relacji, pokonanie swoich blokad…) Usłysz słowa Pana skierowane do ciebie: ” Dla Boga nie ma nic niemożliwego”

Prowadzona przez Ducha, cz.4

Na Kanoniczki Ducha Świętego “trafiłam” w Matemblewie. Tam zatrzymywałam się na krótki wypoczynek jadąc rowerem na uczelnię, lasami trójmiejskimi. Pewnego dnia oglądałam zdjęcia w gablotce przy wzgórzu matemblewskim; przedstawiały pracę sióstr misjonarek z Burundi. Trudno mi opisać, to co poczułam wtedy, ale wiedziałam, że to jest to, czego szukam. Po powrocie do domu, szukałam informacji o zgromadzeniu w leksykonie. Ku mojemu zdziwieniu jej nie znalazłam. Nie było kanoniczek. Jak się później dowiedziałam, często siostry zwane są duchaczkami i właśnie pod tą nazwą był opis w leksykonie.
Ze względu na spotykane w Jastrzębiej Górze siostry nazaretanki, postanowiłam,że napiszę list do obu zgromadzeń.
st

Dla tych, co są na pustyni

“Nigdy się nie przekonasz, że potrzebujesz jedynie Jezusa, dopóki Jezus nie będzie jedynym, co posiadasz. Znalazłeś się na pustyni? Szukaj schronienia w Bożej obecności. Szukaj pocieszenia i wsparcia w Jego ludziach” ( z książki: “Pokonaj swojego Goliata”)

Dzielę się myślą, która ostatnio głęboko mnie dotknęła. Dedykuję ją wszystkim, którzy doświadczają “pustyni”. Podziel się, jeśli ta myśl dotyka również Twojego serca. sm:)

Nie chcę życia na pół gwizdka!

W naszym klasztorze na Szpitalnej w Krakowie zakończyły się dziś adwentowe rekolekcje pod tym hasłem. Przewodził nam św. Porork Izajasz, zapowiadający Zbawiciela, przychodzącego aby ogłośić dobrą nowinę ubogim, wyzwolenie jeńcom, uzdrowienie zranionym, radość smutnym… pełnię życia wszystkim żyjącym “na – pół – gwizdka”. I Pan rzeczywiście przyszedł…. Zapraszamy wszystkie Uczestniczki (było ich 10:) do podzielenia się świadectwem, jak Pan przyszedł do Was w tych rekolekcjach i jak działał w Waszych sercach:)

sm:) i sha:) oraz spo:)

  

Przygotuj drogę

II Niedziela Adwentu

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. Mk 1,1-8 

 • Poproś, aby Pan pozwolił ci zobaczyć w prawdzie drogi, którymi chodzisz w życiu… Razem z Nim zobacz, czy są to drogi proste, czy kręte?…Dokąd one prowadzą?… Którą z nich trzeba “wyprostować”?… A z której trzeba zejść i zawrócić?…
 • Czy znajdujesz w Adwencie czas, aby oddalać się na swoją “pustynię” i tam słuchać głosu Pana?

  

Prowadzona przez Ducha, cz.3

Pamiętam jak Mama, której bardzo zawsze zależało na moim szczęśliwym życiu podsunęła mi modlitwę o dobrego męża. Modliłam się nią, gdyż nosiłam w sercu pragnienie małżeństwa, rodziny. Tę prośbę przedstawiałam też Bogu, gdy nawiedzałam Go w kościele, modląc się przy figurze św. Judy Tadeusza. Naśladowałam ludzi, którzy właśnie tam licznie się gromadzili, nie wiedziałam wtedy, że święty Apostoł jest od spraw trudnych i beznadziejnych.

Przypominają mi się słowa Świętego Ignacego Loyola: “Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie”.

st

Czuwajcie!

I Niedziela Adwentu

“Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!  “

 • Na kogo/co czekasz w życiu? Jakie są twoje pragnienia, nadzieje?
 • Jak chcesz przeżyć kolejny Adwent w swoim życiu?
 • Zaproś Jezusa do twoich codziennych zajęć, które On ci powierzył. Poproś Go o postawę cierpliwości, czujności, zasłuchania w Jego Słowo.

Prowadzona przez Ducha, cz.2

Był to czas modlitw o powołania do służby w Kościele. Pamiętam, że spoglądałam wtedy na gablotkę przy kościele, ale nie widziałam żadnych ogłoszeń o jakimkolwiek zgromadzeniu. Dziwiłam się nieco, że jest modlitwa o powołania, ale nic więcej nie wiadomo. Nie należałam do żadnej grupy przy parafii; choć miałam takie pragnienie moja przyjaciółka nie była tym zainteresowana. Inna bliska mi koleżanka razem ze swoją siostrą były zaangażowane w śpiew, ale ja tego talentu nie otrzymałam. Ostatecznie kupiłam “Leksykon Zakonów” i zaczęłam go studiować. Rozpoczęłam od początku, od litery “a”. Jednak im więcej czytałam, tym mniej wiedziałam, co wybrać. Czując się zagubioną, porzuciłam leksykon.
W poszukiwaniu woli Bożej często potrzeba czasu, naszego wysiłku, zaangażowania oraz zaufania i pokoju. Bóg przemawia w ciszy serca.

Pójdźcie błogosławieni…

Radość i pokój w Duchu Świętym!
Właśnie zakończyłyśmy dni skupienia w Leżajsku, było 25 dziewcząt z okolicznych miejscowości. Chcę pozdrowić każdą dziewczynę i zaprosić do dzielenia się swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem Królem. s Edyta hahaha