Świecić… ale jak?

5 NIEDZIELA A

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 13-16).

Sugestie do modlitwy:

  • wy jesteście światłem świata – można błyszczeć,  jaśnieć, świecić na różne sposoby… my mamy świecić nie swoim światłem, nie światłem świata, ale Jezusowym światłem. Najpierw jednak trzeba być nim samemu przenikniętym i zawładniętym przez nie „od środka. Jak często sięgasz po Pismo św. na modlitwie?… Proś Jezusa, aby Jego Słowo coraz bardziej przenikało do Twojego wnętrza i tak je przemieniało, abyś naprawdę mógł świecić Jego światłem

 

  • niech świeci wasze światło przed ludźmi… – ale jak?  precyzyjną odpowiedź daje  Słowo z pierwszego czytania: Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach … (Iz 58,7 – 10) Proś Jezusa, aby „twoje światło” przybierało konkretny kształt miłości i miłosierdzia…

s. Maria CSS

 

 

 

 

Nowy 2017 Rok

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad tobą, niech cię obdarzy Swą łaską.

Niech zwróci ku tobie oblicze Swoje i niech cię obdarzy pokojem”

(Lb 6,24-26)

Niech łaska Boża strzeże Was i prowadzi w rozpoczynającym się Nowym Roku,

aby wszystko co w Swojej miłości i hojności przygotował Pan,

wykonało się w pełni i służyło dobru innych.

Błogosławionego Nowego Roku!

Zapisz

Są takie święta…

Niech ta piękna pieśń dotknie Waszych serc!

Warto przemyśleć każde słowo… Bóg chce poczuć jak umiemy kochać!

Otwórz więc swoje serce…